Leadership Team

Mr. SANDEEP SINHA

Sr. V.P. - (Business Development)

Col. BP Segan

V.P. - (Business Development)

Mr. Amit Sharma

V.P. - (Projects)

Mr. Vipul Wahi

Regional Manager - (Punjab/Haryana/Himachal)

Mr. Rajat Arora

Regional Manager - (Uttar Pradesh/Uttarakhand)

Mr. Abhay Shridharrao Joshi

Regional Manager - (Madhya Pradesh/Chhattisgarh/Maharashtra)

Mr. Shekhar Mittal

Regional Manager - (Jammu & Kashmir/Himachal Pradesh)

Mr. Raj Kumar

Regional Manager - (Rajasthan)

Mr. Ritesh Kumar Jha

Regional Manager - (Tripura/Mizoram)

Mr. Pradeep Kumar

Regional Manager - (West Bengal)

Mr. Rajesh Kumar Singh

Principal Officer